Etiket arşivi Bilgiişlem

ileTahsin Yılmaz

Gündem Medyam’ın Manifestosudur

Usule, rükne, zabta, kayda, zihni intikale… ezcümle bilgiişleme mahsus gerçekler üzerine bina edilmiş olunan bilgileşmeye açılan imkan kapısı bilgileşme sahasının insaniyet sahası kılınacağını haber veren işaretle aralanır.

Bilgiişlemci olmadan bilişimci olunduğu vakıasına son verdirmek kime nasip olur bilmiyoruz. Fakat son veren ilk kişiyi bu manifestonun arkasındaki kişiler arasında aramalı. O kişiler mesela sosyal web sitelerinin aslında ne bir prefabrik konsensus ne bir modüler şöhret potaları olduklarına itirazdan geri dururlar.  Ya ne kılınmaları lazım gelir? Buna cevapları var mıdır? O cevaplar kimin işine gelir cevaplardır? Devamını oku