Gündem Medyam’ın Manifestosudur

ileTahsin Yılmaz

Gündem Medyam’ın Manifestosudur

Usule, rükne, zabta, kayda, zihni intikale… ezcümle bilgiişleme mahsus gerçekler üzerine bina edilmiş olunan bilgileşmeye açılan imkan kapısı bilgileşme sahasının insaniyet sahası kılınacağını haber veren işaretle aralanır.

Bilgiişlemci olmadan bilişimci olunduğu vakıasına son verdirmek kime nasip olur bilmiyoruz. Fakat son veren ilk kişiyi bu manifestonun arkasındaki kişiler arasında aramalı. O kişiler mesela sosyal web sitelerinin aslında ne bir prefabrik konsensus ne bir modüler şöhret potaları olduklarına itirazdan geri dururlar.  Ya ne kılınmaları lazım gelir? Buna cevapları var mıdır? O cevaplar kimin işine gelir cevaplardır?

Bilgimizi işleyişimiz, bilgiişlem cihazlarıyla gösterilir şeyler sayesinde belli olur sanmayınız. İşini bilgiyle işleyenin ilk eseri zaten içini-içerisini işlediği kendisidir, ki hem işi hem içi manadan ve gayeden ibarettir onun. Manası pis gayesi pis bir işten ve o işi yapanın içinden bilgiişlem çıkmaz. Oradan ifsat ve iğfal çıkar. Neyin necis ve habis neyin nefis ve halis olduğunu tefrik edemeyen bilişimcilerden insanlığa ancak insana düşman olanları güldüren şeyler husule gelir.

Üç sebeple;

  1. sırf kotarabiliyor olduğu için yapış
  2. yağmalanacak daha neler neler var dedirten cihazlanma
  3. cismi ve hiyerarşik suni zabıt istasyonlarının latif-daima-esiri zabtiyelere (internet of thing’lere) inkişafı nasibetiyle bütün beşeri ve insani siyak ve sibakları bile metalaştırma

sebepleriyle “bilgiyi işlemenin bir insaniyet sahası” olduğunu ihtar etmek gereği doğmuştur.

Bilgiyi işlemek herhangi meşguliyete has vukufa münhasır kalatutulamazdı elbet. Orada durmadı. Her şeyi kaydediyoruz artık. Neyin kayda küreğe işlenip işlenmeyeceği muayenesi yapılmayarak icra edilen bir zabtiyecilik serapa her yerde, daima, hemen, herkese vaki kılındı şimdide. Herkes için, her yerde, her zaman bir mutahhara adına olmadı fakat bu. Her şeyi ve herkesi kapsıyorsa bir zabıt, her şeyiyle ve herkese açık, hem manaen hem gayien tahir ve enfes işletilmelidir muhakkak.

İrca irca asla götürüyor zihnen intikal bizi. Aslın hem bir gayesi hem manası var. Gayenin ve mananın bir aslı var. Aslın kıymetini aslolan taşıyor ama bu kimin işine geliyor? Bilişim cihazlanmasına bu kadar seferber olanın haline bakınca hem kullanan hem kullandıran kimsenin işine gelmiyor zahir! Onların nasibetlerine bakınca insaniyete aidiyet şaibe altında. Bu apaçık meydanda.

Tahsin Yılmaz

Bilgiişlem Uzmanı Ve İşletme Yönetimi Danışmanı

(*) İsmet Özel’in “Dişlerimiz Arasındaki Ceset…” yazısına tarziye kabilinden.

SaveSave

Yazar hakkında

Tahsin Yılmaz administrator

Bir cevap yazın