Burada ve Şimdi

Markalarınızın, kurumunuzun, faaliyetlerinizin, kampanyalarınızın, imecenizin "sosyal web platformlarında" nerede, kimler arasında, ne şekilde gündem olduğunu izleyebilmeniz, ölçebilmeniz, yönlendirebilmeniz ve muhtelif yayınlara dönüştürebilmeniz amacıyla "sosyal web monitöring sistemini" gundemmedyam.com altında yapılandırabilirsiniz.

Monitoring

Hakkınızdaki sosyal web paylaşımlarını yayına çıkarın, yayına dönüştürün

İçerik

Dijital Alemdeki her türden içeriğin 2/3’si firmalar / kurumlar tarafından değil tüketiciler tarafından oluşturuluyor.

Kullanımı kolay

Bütün sosyal medya paylaşımları, kategorik seçkilere taksim edilmiş olarak bütün dünyaya açılacak.

Ulaşım

İletişimin dijital cihazlanması müşteri-marka ilişkisini kendinde bütünleştiren yeni mecralar / agoralar doğurmaktadır.

Ölçümleme

Markalar hakkında kullanıcıları tarafından yapılan yorumlama patlamasını, sebeplerini ve ölçülebilirliğini keifedin.

Marka

Bir marka, onun çok pahalıya kurgulanan pazarlanışından değil, onun toplum tarafından ne olarak tanımlandığı ve nereye konumlandırıldığından ibaret idi zaten.

Sipariş ediniz

GundemMedyam.Com portalleri geofeedia, alemihaber, sehirveinsan ve mimle sistemleri üzerinde geliştirilmiş, kurumsal kimliğinize büründürülebilen bir Sosyal Web Monitöring arayüz cihazlanmasıdır.

Pazarlama köklü bir değişim geçiriyor

Yansımanın alındığı yer ile biçimi arasında formalis-materyalis ilişkisi tastamam doğal olduğuna göre o doğallık uyarınca tanıtma, ce- vaplama, yönlendirme adresini, zamanını, mu- hatabını, sebebini keşfettirecek sistem gerek

Sosyal Medya
ileTahsin Yılmaz May 13, 2017

Gündem Medyam’ın Manifestosudur

Usule, rükne, zabta, kayda, zihni intikale... ezcümle bilgiişleme mahsus gerçekler üzerine bina edilmiş olunan bilgileşmeye açılan imkan

social media
ileTahsin Yılmaz May 13, 2017

Gündem Medyam Nasıl Çalışır?

hemşehriler arasındaki etkileşimin konumsal olarak izlenmesini, sosyal ve bireysel nabzın kamu hizmetlerine ve kamu varlıklarına odakl